Energie monitoring


De bedieningssystemen van CIAT kunnen worden gebruikt als onderdeel van een gepland programma voor energie-efficiëntie, zodat de omstandigheden voor gebruikers van gebouwen of van industriële processen gegarandeerd worden geoptimaliseerd terwijl het energiegebruik wordt geminimaliseerd.

Onze intelligente bedienings- en bewakingsoplossingen kunnen worden gebruikt om instelpunten en gebouwomstandigheden verder af te stellen, zodat rekening wordt gehouden met het veranderende aantal aanwezigen en met omgevingstemperaturen. Daardoor kan continu aan de voorwaarden worden voldaan terwijl het energiegebruik consistent wordt teruggedrongen.

Prestatiegegevens kunnen worden opgeslagen en geanalyseerd om mogelijkheden voor het verlagen van het elektriciteitsverbruik in kaart te brengen. Zo kunt u voorrang geven aan snelle resultaten met de grootste impact op het terugdringen van het energiegebruik voor de minst waarneembare impact op de gebouwomstandigheden.

Bewaking op afstand

Met hoogwaardige, intelligente bedieningssystemen van CIAT, zoals M2M, is bewaking en bediening op afstand mogelijk, zodat u omstandigheden in een omgeving met meerdere vestigingen kunt bekijken en aanpassingen kunt doorvoeren om kansen te benutten en het energiegebruik terug te dringen in het kader van een programma voor doorlopend gepland onderhoud.

Ondersteuning van experts

CIAT biedt ook specialistische ondersteuning, waarmee u dag en nacht toegang hebt tot specialisten en controle van uw installatie. De specialisten van CIAT controleren met behulp van de mogelijkheden van M2M voor bewaking op afstand alle ongebruikelijke omstandigheden of alarmen en kunnen op afstand een diagnose uitvoeren. Vervolgens kunnen ze u en uw aannemer of onderhoudsbedrijf informeren over het probleem, zodat een snelle en effectieve reactie kan worden geboden.