Duurzaamheid


De filosofie van CIAT

CIAT heeft duurzame ontwikkeling een belangrijke plaats gegeven in de industriële en commerciële strategie. Sinds 2008 hebben alle bedrijfstakken hun krachten gebundeld om initiatieven op dit gebied te implementeren. Al deze initiatieven zijn bedoeld om het milieu beter te beschermen, de mensheid te respecteren en de economie te verduurzamen. Door zich voor de vooruitgang op deze 3 onderling verbonden richtlijnen te richten, wil CIAT de ontwerp- en productieactiviteiten op een steeds milieuvriendelijker manier uitvoeren zodat de eigen invloed op het milieu wordt verminderd. CIAT helpt professionals en klanten om projecten met een beperkte invloed te implementeren. Dat is mogelijk dankzij een ambitieus 'ecodesign'-programma dat in het aanbod van systemen en diensten is geïntegreerd.

Gezondheid, veiligheid en het milieu vormen een integraal onderdeel van onze procedures en van de dagelijkse activiteiten van iedereen bij CIAT. De ISO 14001- en OHSAS 18001-certificeringen voor de industriële locaties zijn daar een bewijs van.

In het licht van de strategische uitdagingen waarmee CIAT vandaag de dag wordt geconfronteerd, proberen we ook de behoeften van de mensheid en van het milieu in balans te brengen. Daarbij streven we naar hetzelfde doel voor alle betrokkenen: een goed, zuiver en duurzaam leven.

Een zakelijk beleid op basis van drie pijlers

Het milieu beschermen
Onze natuurlijke bronnen zijn niet onuitputtelijk: het effect van menselijk handelen op het milieu is al lange tijd zichtbaar. We moeten daarom nadenken over de manier waarop we onze bronnen kunnen beschermen. Het is tijd om in te grijpen. CIAT beschermt dag in dag uit het milieu voor toekomstige generaties.

De mensheid helpen ontwikkelen
CIAT hanteert een maatschappelijke aanpak voor de klanten van diens producten en diensten: we zijn tegen kinderarbeid, moedigen persoonlijke ontwikkeling door middel van trainingen aan en verbeteren de kwaliteit van leven. CIAT zet zich in om ervoor te zorgen dat de activiteiten maatschappelijk beter verantwoord zijn.

De economie verduurzamen
Een economisch verantwoorde organisatie zorgt ervoor dat de groei ten goede komt aan het grootste aantal personen. Daarom moet het aanbod worden afgestemd op huidige en toekomstige behoeften. CIAT draagt bij aan de ontwikkeling van een veilige economie die een verantwoorder gebruik stimuleert.