Eco Design


ISO 14062

Milieumanagement biedt een gestandaardiseerde methode waarbij gebruik wordt gemaakt van een internationale reeks normen:

ISO 14062, ‘Milieumanagement – Integratie van milieu-aspecten in ontwerp en ontwikkeling van producten’.

Deze norm beschrijft de concepten en huidige werkwijzen met betrekking tot de integratie van milieuaspecten in het ontwerpen en ontwikkelen van producten door de belangrijkste strategische uitdagingen met betrekking tot de organisatie aan te geven.

ISO 14062 presenteert elementen die kunnen worden gekoppeld aan de fases van de productontwikkeling, waardoor een oplossing wordt geboden voor milieumanagementmethoden:

  • Planning,
  • Conceptueel ontwerp,
  • Testen/prototype,
  • Productie/introductie.

De inzet van CIAT voor milieumanagement

De inzet van CIAT voor milieumanagement kan als volgt worden beschreven: rekening houden met de invloed van een product op het milieu vanaf de ontwerpfase tot de recycling, waarbij actie wordt ondernomen in de meest belangrijke fases van de levenscyclus.

  • zo snel mogelijk in het ontwerpproces in te grijpen (integratie in productnormen van CIAT);
  • voort te borduren op de resultaten voor de levenscyclusanalyse (LCA) van producten van CIAT;
  • een systematische LCA te bieden die alle producten bevat die voor het project zijn geselecteerd;
  • Milieubewustheid bij CIAT

De invloed van onze producten op het milieu wordt bovendien gepubliceerd in balansen van CIAT op basis van LCA's.

ciat-eco-conception.jpg

ciat-eco-design-diagram.jpg

Onze systeemoplossingen zijn op een natuurlijke manier gericht op duurzame ontwikkeling

Onze reeks systeemoplossingen combineert apparatuur van CIAT in het kader van een algemeen beleid voor optimalisatie van comfort, kwaliteit van de binnenlucht en energie. De reeks vormt op een natuurlijke en efficiënte manier een integraal onderdeel van onze strategie voor duurzame ontwikkeling.

Zo bieden het Hysys®-systeem voor verwarming, koeling en kwaliteit van binnenomgevingen en de Energy Hub voor activiteiten met hoge koelingseisen aanzienlijke voordelen voor zowel mens als milieu.

ciat-eco-conception-21.jpg

Afval van CIAT beperken: gewaarborgd hergebruik

Het milieuvriendelijk ontwerpen van een product betekent ook dat er moet worden ingespeeld op het einde van de gebruiksduur ervan. Daarbij wordt ingezet op afvalvermindering en maximalisering van de recyclebaarheid van de materialen. CIAT benadrukt als belangrijke ontwerper van HVAC-systemen zijn expertise op het gebied van hergebruik van thermodynamische systemen waarvan het einde van de gebruiksduur is bereikt.

ciat-ecodesign-logo.jpg

Ecodesign_Air_Handling_PDF1.png Ecodesign Air Handling PDF
Download de PDF