AHU AC Refurbishment


Revisie van AHU en Packaged airconditioning

In sommige gevallen heeft het zin om revisie van een installatie te overwegen in plaats van deze te vervangen door een nieuwe installatie. 

De revisie wordt indien mogelijk ter plaatse uitgevoerd en kan een besparing van 50 tot 65% op de kosten voor het vervangen van de installatie opleveren. Ook kunnen aanvullende lokale kosten voor het hijsen van de installatie, mogelijke wegblokkades en toegangsbeperkingen worden verminderd.

We bieden gespecificeerde offertes, zodat eerst de essentiële werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, gevolgd door gefaseerde verbetering van de HVAC-systemen.

Door het werk te faseren, worden onderbrekingen voor gebouwen en aanwezige personen verminderd. Bovendien zijn gefaseerde betalingen gunstiger voor de begroting van de klant. Er kunnen ook oplopende besparingen op de operationele kosten worden gerealiseerd door oudere componenten te vervangen door efficiënte, moderne alternatieven.

Revisie die CIAT kan bieden bestaat uit vervanging componenten van omkasting tot motoren en uit het leveren van filters of ventilatoren van een hogere kwaliteit.

Neem voor meer informatie contact op:

Tel: +32 2.414.80.80 

Email: [email protected]